Free songs
bonafides014@gmail.com
014/ 236-600

Dodatni saveti

dodatni-saveti

  • Za dan i čas overe i konačne isplate isključivo bi trebalo da znaju kupac, prodavac, njihovi ovlašćeni punomoćnici, agenti i advokat posrednika.
  • Prodavac i kupac obavezni su da blagovremeno najave overu i isplatu i da pritom najave prisustvo drugih lica sa svoje strane.
  • Savetujemo da iz razloga predostrožnosti, da nakon zaključenja predugovora i primljene kapare, prodavac na pitanja trećih lica, da li je prodao stan, odgovori da je odustao od prodaje ili da je izvršio zamenu za drugi.